Geschiedenis van papier

De eerste schrijfmaterialen
Vroeger kende men drie soorten schrijfmaterialen. De geschiedenis begint bij de oude Egyptenaren. Om te schrijven gebruikten zij dungeslagen en geprepareerde huid van verschillende dieren, waarvoor later de naam perkament kwam. In de oudheid was er nog een soort schrijfmateriaal dat algemeen gebruikt werd. Dit materiaal werd uitsluitend vervaardigd in Egypte uit een aan de Nijl groeiende rietsoort die papyrus heette. De Romeinen maakten later gebruik van houten plankjes, die werden bestreken met een zwarte was en waarin met een stift letters werden gekrast. Volgens de meeste bronnen was het de Chinees Ts’ai Lun die het papier uitvond. Als dienaar aan het keizerlijke hof introduceerde hij zijn uitvinding in 105 na Christus. Waarschijnlijk gebruikte hij boombast als vezelstof voor zijn papier. Het zou nog lang duren voordat papier het Westen bereikte.

Papier in de Westerse wereld
In de eerste eeuw van onze jaartelling begonnen de Romeinen met het uitgeven van geschriften, niet in rol- maar in boekvorm. Deze zogenoemde “codices” waren in eerste instantie van hout, later werden ze van papier vervaardigd. Na de ontdekking van de boekdrukkunst nam de verspreiding van boeken een enorme vlucht. Dit was vooral mogelijk dankzij de uitvinding van papier, dat voor verspreiding vele voordelen biedt boven het toen nog veelgebruikte perkament. Papier was goedkoper, ruimer voorhanden, egaler en kende een betere kwaliteit. Na de handmatige productiemethoden die duizenden jaren stand hielden, ontkwam de papierproductie begin 19e eeuw niet aan een industrialiseringsslag. Tot op de dag van vandaag duurt de ontwikkeling van papier en de papierproductie nog steeds voort en heeft papier de gehele samenleving drastisch veranderd.

Post a Comment